Wat is eGezondheid ?

eGezondheid gaat over het gebruik van ICT (informatie- en communicatietechnologie) om

  • de kwaliteit en de doeltreffendheid van gezondheidszorg te optimaliseren,
  • de patiëntveiligheid te verhogen,
  • de kosten van de zorg te beheersen,
  • de administratieve lasten te verminderen,
  • gezondheidsonderzoek en gezondheidsbeleid te ondersteunen.

Het gebruik van ICT gaat gepaard met structurele, organisatorische en technische maatregelen op het vlak van informatieveiligheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverstrekker, en respect van het medisch beroepsgeheim.

Dankzij computertoepassingen, mobiele apps en netwerken voor elektronische gegevensuitwisseling

  • hebben zorgverstrekkers steeds een up-to-date gezondheidsdossier over de patiënten,
  • worden ze ondersteund bij de zorgverstrekking door informatie volgens de laatste stand van de wetenschap,
  • kunnen ze gemakkelijk met collega-zorgverstrekkers communiceren,
  • ontstaan nieuwe mogelijkheden om patiënten vanop afstand op te volgen en te verzorgen.

Ook de patiënt zelf beschikt over al deze middelen om meer copiloot te worden van zijn eigen gezondheidszorg.

En de gegevens zijn elektronisch beschikbaar om, met respect van de persoonlijke levenssfeer en het medisch beroepsgeheim, te worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsondersteuning.

Wat vind je op deze website ?

Je kan kennis nemen van de algemene beginselen en van de basisarchitectuur van de eGezondheidsdiensten in België.

Je vindt per soort actor in de gezondheidszorg een overzichtelijke beschrijving van de voornaamste gegevensuitwisselingen.

Je kan nagaan hoe je als patiënt kan inspelen en deelnemen aan deze gegevensuitwisselingen.

In het glossarium vind je een toelichting van een aantal gebruikte concepten en de betekenis van de gebruikte afkortingen.

De teksten bevatten heel veel links naar plaatsen waar meer gedetailleerde informatie beschikbaar is.

Veel leesplezier !